Kennel "vd Zilverstroom"
Hollandse Herdershond Ruwhaar
kennel van de zilverstroom Hollandse herdershond ruwhaar
L. Pectinatum Abn. (voorheen goniodysplasie) bij Hollandse Herders

    U bent in het bezit van een ruwharige Hollandse Herder

Hollandse herders kort-, ruw-, en langharig zijn een gezond ras. De raspunten zijn ruim een eeuw geleden zodanig opgesteld dat deze geen reden geven tot gezondheidsproblemen. Dit betekent niet dat uw hond niet ziek kan worden. U laat hem immers enten voor een aantal besmettelijke ziektes. U houdt uw hond aangelijnd daar waar verkeer komt. Daar kunt u zelf iets aan doen.

Waar u en de fokker niet altijd iets aan kunnen doen zijn verborgen erfelijke gebreken. Van een deel daarvan is niet bekend dat ze voorkomen in een ras. Daar wordt bij de fokkerij geen rekening mee gehouden. Van sommige gebreken is wél bekend dat ze bij bepaalde rassen voorkomen. Zo komt L. Pectinatum Abn. (Ligamentum Pectinatum Abnormaliteit) (PLA na gonioscopie) voorheen goniodysplasie genoemd) voor bij Bassethounds, Bouviers, Cocker en Springer spaniels én bij ruwharige Hollandse herdershonden. Bij meer dan zestig rassen is bekend dat het  voorkomt. Van sommige genetische afwijkingen is precies bekend hoe ze vererven, daar hoort bij de fokkerij dan ook rekening mee gehouden te worden. Van L. Pectinatum Abn., het komt ook bij mensen voor, is dat nog niet bekend. Wereldwijd wordt er onderzoek naar gedaan.

 Wat is L. Pectinatum Abn.?goniodysplasie

Een moeilijk woord. In het oog vindt transport, aan-
en afvoer van vloeistof plaats. Bij L. Pectinatum Abn. vind de afvoer van vocht plaats door een kleiner rooster dan
bij een goniodysplasievrij oog.
Er zijn verschillende gradaties van een bijna normaal
tot een vrijwel verstopt rooster. In de meeste gevallen zult u bij een hond met L. Pectinatum Abn. zijn hele leven niets merken. Wanneer gaat het soms toch fout?
Meestal als het oog plotseling meer vocht te verwerken krijgt bijvoorbeeld door een beschadiging. Dat kan zijn
na een vechtpartijtje, een dichtslaande deur die net het oog raakt of een verkeerd terecht gekomen tennisbal.
De oogdruk stijgt en binnen enkele uren ziet u de rode adertjes op het oogwit toenemen, het hoornvlies wordt vaak wat blauw en de hond heeft erg veel pijn aan het
oog. We spreken hier van glaucoom.

Dit is altijd een spoedgeval!!

Door snel te handelen kan uw dierenarts soms het oog redden maar niet altijd. Glaucoom is zeer pijnlijk en veroorzaakt blindheid. Om de pijn te verzachten wordt vaak besloten het oog te verwijderen. Van de pijn verlost kan de hond met één oog overigens heel goed functioneren. 

 Wat kunt u doen?

  1. Koop uw hond op een vertrouwd adres. Een goede fokker heeft zijn hond laten onderzoeken.
    De combinatie is zodanig gemaakt dat met inachtneming van het feit dat we te maken hebben met een zeldzaam ras en daardoor de partnerkeuze beperkt is, de kans op L. Pectinatum Abn. zo klein mogelijk is. Zolang niet bekend is hoe deze ziekte vererft kan de fokker u geen garantie geven.
  2. Informeer uw dierenarts bij het eerste bezoek dat u een pup heeft van een van de vele rassen die een verhoogd risico hebben op L. Pectinatum Abn.
  3. Laat uw hond rond de leeftijd van een jaar nakijken bij een oogspecialist voor dieren. Meld de uitslag bij de vereniging.
  4. Als u ooit zelf fokplannen hebt informeer dan naar de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek.
  5. U hebt een hond van een zeldzaam ras. Om ook de generaties ná ons te laten genieten van dit unieke ras moeten er pups geboren worden.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen uw dierenarts.

N.B. Tijdens de variëteit vergaderingen, welke door de FC ruwharen wordt georganiseerd, worden regelmatig ook andere activiteiten georganiseerd, zoals: bijv. lezingen over L. Pectinatum Abn.

Meer inlichtingen over deze activiteiten kunt u verkrijgen via email:
facrh@hollandseherder.nl

Bron: Nederlandse Herdershonden Club